• ועדת ערר
שם הועדהתאריך הועדה
נוהל פרסום החלטת ועדת ערר
פרוטוקול ועדת ערר מס' 969-16 סופר סולאר
פרוטוקול ועדת ערר מס' 953-16 אשטרום
פרוטוקול ועדת ערר מס' 953-16 גוֹלף
פרוטוקול ועדת ערר מס' 944-15 אפיקים
פרוטוקול ועדת ערר מס' 942-15 אשטרום
פרוטוקול ועדת ערר מס' 940-15 רפא מדיקל
פרוטוקול ועדת ערר מס' 939-15 ארודור
פרוטוקול ועדת ערר מס' 921-15 אחים עזריאל
פרוטוקול ועדת ערר מס'836-15 ע.ר צים
פרוטוקול ועדת ערר מס'832-15 ניו סטאר
פרוטוקול ועדת ערר מס' 910-14 מ.ר תרבות קפה
פרוטוקול ועדת ערר מס' 906-14 יוסי דדוש
פרוטוקול ועדת ערר מס' 897-14 ד"ר ארנון חיימוביף
פרוטוקול ועדת ערר מס' 889-14 עתיד
פרוטוקול ועדת ערר מס' 889-13 ד"ר ארנון חיימוביף
פרוטוקול ועדת ערר מס' 872-13 מפעלי תחנות
פרוטוקול ועדת ערר מס' 819-12 מקורות

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2015 © All rights reserved