• הודעה בדבר הפקדת תוכנית מתאר מקומית
שם קובץ PDF
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מתאר מקומית מספר יב 1/2/213


  • הוועדה לתכנון ולבנייה

פרוטוקול תאריך קובץ PDF
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 22.08.16
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 29.10.14
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 04.09.14
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 30.07.14
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 28.05.14
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 05.03.14
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 25.12.13
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 11.09.13
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 18.07.13
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 05.05.13
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 10.02.13
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 13.11.12
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 23.08.12
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 25.06.12
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 10.06.12
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 05.02.12
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 15.11.11
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 01.08.11
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 30.06.11
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 03.04.11
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 07.03.11
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 02.03.11
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 17.01.11
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 28.12.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 01.12.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 26.10.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 29.08.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 18.08.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 22.04.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 11.03.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 21.02.10
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 29.11.09
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 23.09.09
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 08.06.09
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 24.03.09
פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית 19.01.09

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved