חדשותמשרד הפנים: יבנה רשות יציבה תעודת כבוד להתנהלותה הכספית של העירייה

ראש העיר, צבי גוב-ארי: "זוהי תוצאה של עבודה מקצועית מוקפדת, העירייה על מערכותיה תעשה כל הניתן על-מנת להמשיך ולהעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר".

משרד הפנים הודיע לראש העיר על החלטתו להכליל את העירייה ברשימת הרשויות היציבות בזכות התנהלותה הכספית האחראית. בעקבות סיווג זכאית העירייה להקלות בהתנהלות מול משרד הפנים ובמהלך אישורי התקציב.

ראש העיר צבי גוב-ארי התבשר השבוע כי משרד הפנים החליט להכליל את עיריית יבנה ברשימת הרשויות  היציבות במדינה בשנת 2017, זאת לאחר שעמדה בתבחינים כספיים ומנהליים שבגינם היא זכאית לסיווג רשות יציבה. הסיווג מזכה את עיריית יבנה בהקלות שונות בהתנהלות מול משרד הפנים ובמהלך אישורי התקציב.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה ובהתאם לשורת פרמטרים המתבססים על נתוני הדוחות המבוקרים. בין היתר עומדת הרשות בפרמטרים כספיים, ביניהם היותה נטולת מענק איזון, ומאוזנת בתקציבה השוטף, וכן העובדה שאינה רשות בהבראה או בהתייעלות. הדבר מעיד על חוסנה הכלכלי של העיר, והכרה בהתנהלות הכספית האחראית של הנהלת העיר.

ההקלות לרשות המוגדרת יציבה צפוייה להתבטא במסגרת הדיווח על פעילויות הרשות למשרד הפנים, וכן באישורים מוקדמים של משרד הפנים הנדרשים לחלק מפעילות הרשות.

יצוין כי עיריית יבנה זוכה להערכה רבה בקרב משרדי הממשלה, ולראייה זכייתה בשנה האחרונה בשורה מרשימה של פרסים יוקרתיים לרבות פרס ניהול כספי תקין, פרס אחריות חברתית, פרס החדשנות המוניציפלית, פרס העיר ירוקה, פרס דגל היופי הארצי ועוד.

ההחלטה מעידה על התנהלות אחראית, שקולה ויציבה של העירייה, לצד המשך פיתוח העיר וקידומה. זוהי דוגמא נוספת לדרכה של המערכת העירונית על כל אגפיה ושלוחותיה ומהווה הוקרה לעבודתם המסורה של כלל עובדי העירייה.

במכתבו לראש העיר ציין מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן: "ברצוני לברך אתכם על עמידתכם בקריטריונים שקבע משרד הפנים, לצורך סיווגכם כרשות יציבה בשנת 2017. בפני הרשויות המקומיות ניצבים אתגרים משמעותיים, הן באספקת שירותים ממלכתיים והן באספקת שירותים מקומיים, וזאת במסגרת תקציבית נתונה. על-פי החלטת משרד הפנים, הרשויות המוגדרות כיציבות יזכו מהקלות בדיווחים על פעילות הרשות בשנת 2017".

ראש העיר, צבי גוב-ארי אמר השבוע כי "העיר יבנה נמצאת בשנים האחרונות בהליך התחדשות ופיתוח רחב-היקף, כמותו לא ידעה העיר מעולם, דבר הנעשה תוך שמירה והקפדה יתרה על תקציב מאוזן והתייעלות מתמדת. העירייה על מערכותיה תעשה כל הניתן על-מנת להמשיך ולהעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר ולמלא את חוקי המדינה- לגבות ארנונה באופן צודק ושוויוני ולאכוף חוקים נוספים כגון אגרות בנייה, רישוי עסקים ועוד".

ראש העיר הודה לגזברית העירייה, תמר קופר, לצוות משרדה ולכלל עובדי העירייה על המקצוענות, השליטה, הבקרה וההקפדה

פורסם בתאריך: 25/04/2017 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.