אגף שיפור פני העיר


הודעה לציבור

החזקת כלב מסוכן

השירות הוטרינרי מודיע לציבור כי המחזיק בכלב מסוכן לא יוכל לקבל רישיון להחזקתו ללא עמידה בתקנות המחייבות:

 1. גילו של מחזיק כלב מסוכן יעלה על גיל 18.
 2. חובת גידור ונעילת החצר בהם מוחזק הכלב באופן שימנע את יציאתו.
 3. הצבת שלטי אזהרה בכל כניסה לחצר.
 4. חסימת פה הכלב בחסם בכל עת שיש בסביבה אדם נוסף זולת הבעלים.
 5. עיקור/סירוס כלב מסוכן ועוד.

על-פי החוק נגד העוברים על ההנחיות מוטלים קנסות כבדים:

 • כלב מסוכן שחצרו לא מגודרת – 5,000 ₪.
 • אי-הסגרת כלב שנשך בתוך 24 שעות- 2,000 ₪.
 • כלב שאינו קשור ברצועה – 1,500 ₪.
 • אי-חיסון כלב- 1,500 ₪.
 • כלב מסוכן ללא מחסום – 1,000 ₪.
 • החזקת כלב ללא רישיון- 500 ₪.
 • שוטטות כלב- 500 ₪.
 • כלב באין שלט- "זהירות כלב בחצר" (בכניסה לחצר בעלי הכלב) – 250 ₪.

החזקת כלב מסוכן ללא רישיון וללא עמידה בתנאים אלה

מהווה עבירה על החוק. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.