אגף שיפור פני העיר


שיפור פני העיר

עיריית יבנה משקיעה מאמצים ואמצעים רבים כדי לשמור על איכות החיים והסביבה. אגף שיפור פני העיר דואג לשיפור חזות העיר, ליופייה , לניקיונה ולשמירה על איכות החיים של תושבי יבנה. האגף עוסק בתחומי איכות הסביבה, רישוי עסקים, פיקוח תברואי על מזון, חשמל ותאורת רחובות, שרות וטרינרי, גינון ונוף, מים וביוב, תחזוקה ועבודות ציבוריות, סיירת תחזוקה וסיירת ניקיון. שירותיו של האגף חיוניים מאוד לתחזוקת העיר והשירותים אותם הוא מספק נוגעים במישרין לכל תושב, לרווחתו ולאיכות חייו. מתן רמת שירותים גבוהה וקשר ישיר ובלתי אמצעי עם התושב הם המאפשרים טיפול נאות בצרכיו ובעיותיו של התושב בצורה מיטבית ומהירה.

יבנה היא הבית של כולנו

העיר יבנה שמה על סדר היום את התחום הסביבתי ואנו פועלים ללא לאות על מנת להמשיך ולשמור על העיר שלנו נקייה ומטופחת.

אנו עומדים לפני מספר אתגרים בתחום הסביבתי, ביניהם תהליך הפרדת הפסולת לשני זרמים, אשר יחליפו את מכולות האשפה המפוזרות ברחבי העיר. אנו זקוקים למלוא שיתוף הפעולה שלכם התושבים, ויחד נצליח להוביל את השינוי.

יותר מיחזור- יותר ירוק

כמויות הפסולות ונפחה מהווים בעיה סביבתית קשה איתה מתמודד העולם המערבי כולו. העירייה מובילה מהלך משולב להפחתת הפסולת המועברת להטמנה באמצעות פריסת מיכל מיחזור, ייעודים לנייר, מיכלי פלסטיק, קרטון, גזם וצמחיה, טקסטיל, פסולת אלקטרונית, סוללות משומשות ודיסקים.

למדריך המיחזור לחץ כאן

מנהל האגף: יצחק איטח, טל' 08-9433344/5

איכות הסביבה ותברואה:

*מנהל המחלקה – מר פליקס אלימלך, טל' – 08-9433348

איסוף אשפה ב''שכונה הירוקה'':

 • מערך פנאומטי לאיסוף אשפה, אשר תוכנן מראש להפרדה במקור לשני זרמים.
 • בכל בית שני פחים לשני סוגי הפסולת, בחדר המדרגות שני תאים נפרדים כאשר לכל תא סוג פסולת שונה.

מיחזור

 • בכל מבנה מגורים מוצבים מתקנים ייעודים למיחזור:

טיאוט רחובות

 • הרחובות הראשיים בשכונה ינוקו מידי יום, רחובות פנימיים ינוקו פעמיים בשבוע.

פינוי גזם

 • פינוי הגזם יבוצע אחת לשבוע עפ"י ימי פינוי שיפורסמו בנפרד. כדי להבטיח פינוי יעיל של פסולת הגזם יש לפעול כדלקמן:

 • להוציא את הגזם לשולי המדרכה ערב לפני יום הפינוי.
 • לרכז את הגזם בערימה משותפת למספר בתים סמוכים.

ניקוי שטחים פתוחים:

העירייה מבצעת ריסוס נגד עשביה בכל השטחים הפתוחים, מגרשים ציבוריים ושולי הדרכים וזאת במטרה למנוע התרבות מזיקים ושרפות. כמו כן נעשה פינוי פסולת משטחים פתוחים.

סיירת ניקיון:

תפקידה לגלות תקלות ולדווח עליהן, לטפל בכל בעיה דחופה הדורשת טיפול מיידי, כגון: סילוק פגרים, כלבים משוטטים, בדיקה ופיקוח על קבלני האשפה וטיאוט רחובות, הפעלת מערך הניקיון, פינוי אשפה, גזם וכו'.

בדיקות בקטריולוגיות וכימיות של מי השתייה:

המחלקה מבצעת בתיאום משרד הבריאות בדיקות בקטריולוגיות בכל אזורי האספקה על מנת לעמוד על טיב המים המסופקים לתושבים, בדיקות כימיות לפי הצורך ובדיקת מים בבריכות השחייה.

רעש וזיהום אוויר

מעקב אחר פליטות של עשן וזיהום אוויר, בדיקת תלונות בנושאי רעש וזיהום אוויר- בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה,.

השירות הווטרינרי

 • אחראי על מניעת מחלות המועברות מבעלי חיים לאדם ובמסגרת זו מפקח על ייצור מזון מן החי, אטליזים וכו'. בדיקת בשר (כל המוצרים מן החי) - נבדק ומאושר לפני הגעתו למרכולים.
 • השירות פועל למניעת מחלת הכלבת, דואג לחיסון כלבים וחתולים ומנפיק רישיונות לאחזקתם.
 • יש להחזיק את הכלב מחוץ לדירה/בית ובכל מקום ציבורי, קשור ברצועה. לכלבים מסוכנים יש לשים מחסום לפה.
 • כלבים ובעלי חיים משוטטים מועברים לאגודת ''צער בעלי חיים''. כלבים משוטטים השייכים לבעלים מועברים לפנסיון לכלבים (בעל/ת כלב חייב/ת בתשלום אגרות וקנסות לפני קבלתו בחזרה).
 • במקרה של נשיכת אדם ע"י כלב יש להודיע מיד למרכז השליטה 106 או למשרד הבריאות במחוז, טלפון 08-9468994.
 • כלב נושך יועבר לתצפית כלבת.

ימים ושעות לחיסון כלבים:

יום שני - 18.00 - 16.00

יום שלישי - 12.00 - 10.00

יום שישי - 12.00 - 10.00

פיקוח עירוני ואכיפת חניה:

פיקוח עירוני – מתפקידו לאכוף את חוקי העזר העירוניים במטרה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר. גם אתם יכולים לתרום לכך על-ידי דיווח.

פקחי העירייה מטפלים במפגעים כגון:

* השלכת פסולת, פינוי גרוטאות רכב נטוש, חסימת מדרכות, מפגעי רעש ועשן, מודעות ושלטים לא חוקיים ועוד.

* רוכלות- מניעת רוכלות ללא רישיון.

* מתן סיוע למשטרה וכו', שיטור קהילתי לטיפול בכל בעיה דחופה.

פיקוח חניית רכב

אכיפה של חוקי החניה, חנייה באדום לבן, חניות נכים, חניה בניגוד לתמרור, צומת, הולכי רגל וכד'.

שלטים ומודעות –אכיפת חוק עזר ליבנה בדבר שלטים ומודעות וזאת במטרה לשמור ולשפר את חזות העיר בשילוט אחיד ונאה. המחלקה מבצעת מעקב אחרי גביית האגרות והדבקת מודעות בלוחות המודעות ברחבי העיר.

שוק חד-יומי – ביצוע ביקורות במהלך פעילות השוק ע"מ לבדוק את עסקי המזון ואת מקורות האספקה, ניקיון רחבת השוק מיד עם סיום הפעילות.

הדברת מזיקים:

טיפול ביתושיםהטיפול היעיל ביותר נגד יתושים הוא מניעתם. מקורות דגירה ליתושים הם רבים ומגוונים: צמיג ישן/חבית/כלי קיבול שבו יוכלו להימצא מים עומדים מהווה מקור דגירה מצוין ליתושים. לכן, עזרת התושבים חיונית בגילוי מקורות דגירה וחיסולם מיד לאחר עונת הגשמים. ההדברה נעשית בעיקר בנחלים ובמקוואות של מים עומדים.

הדברת מכרסמים(חולדות ועכברים) נעשית באופן מבוקר בשטחים פתוחים הגובלים עם בתי מגורים.

הדברת זבוביםנעשית בעיקר בריסוס מכולות האשפה, בתחנת המעבר לאשפה ובכל מקום המהווה מקור דגירה.

טוואי התהלוכה של האורןהדברה מונעת נעשית אחת לשנה בכל עצי האורן הנגועים בעיר באמצעות הזרקת חומר.

הדברת תיקנים (ג'וקים) נעשית אחת לשנה בכל תאי הביוב העירוניים.

רישוי עסקים:

מנהלת המחלקה, גב' לנה פלינר – טל' 9433351 - 08

המחלקה פועלת מכח חוק רישוי עסקים המבטיח ניהול עסקים במבנים המיועדים לכך על- פי חוקי התכנון והבנייה, עמידה בתנאי איכות הסביבה ותברואה לשמירת בריאות הציבור.

מתן רשיון עסק מחייב אישור של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וגורמים נוספים כגון: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, שירותי כבאות, משטרה ועוד לפי סוג העסק.

כל בקשה לרשיון נדונה בוועדת רישוי בראשותו של ראש העיר בהשתתפות נציגי אגף ההנדסה, מחלקת רישוי והוועדה המקומית.

פיקוח תברואימבוצע על פי תכנית שנתית בכל העסקים בעיר. בעסקים לייצור ושיווק מזון מבוצעות ביקורות תכופות יותר על-מנת לעמוד בתנאי תברואה נאותים.

בבתי אוכל, אולמות, מסעדות וכד', נלקחות גם בדיקות מזון מדגמיות בכדי לוודא שהמזון המוגש מתאים לדרישות משרד הבריאות.

גנים ונוף

 • מנהל המחלקה – אפי נסימי טל' – 08-9433357.

בעיר כ – 750 דונם גנים, חורשות, פארקים ושטחים ירוקים. המחלקה מעורבות בתכנון הגינון, טיפוח גינות נוי, נטיעת עצים, שתילת צמחים, גיזום עצי שדרה, פיקוח על ביצוע גינון ברחבי העיר ותחזוקתה הגינון באמצעות קבלני תחזוקה ועובדי עירייה, תכנון וביצוע מערכות השקיה, בקרה ושליטה על מערכות השקיה ממוחשבות, תחזוקת הגינון בגני ילדים, בתי ספר ומוסדות ציבור.

מחלקת התחזוקה

* מנהל המחלקה - מר דוד מלכה טל' - 08-9433356

תפקיד המחלקה לטפל בנושאי התחזוקה בעיר כגון:

סימונים ותיקוני מדרכות וכבישים, התקנת תמרורים, מעקות בטיחות, ריהוט רחוב,

תחזוקת מוסדות ציבור, הקמת במות לאירועים, עבודות חשמל, בדק בית ושיפוצים במוסדות העירייה ועוד.

מתקני משחקיםבדיקה של כל המתקנים לגילוי ליקויים, תיקונם ותחזוקה שוטפת.

סיירת תחזוקה - בשעות הבוקר מסייעת ''סיירת התחזוקה'' לגני הילדים ומוסדות אחרים ומספקת מענה לכל תקלה דחופה. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.