• חברי מועצת עיר ה-14‎

מס' שם משפחה שם פרטי תפקיד טלפון פקס דואל
1 גוב-ארי צבי ראש העיר 08-9433300 08-9433421 mayor@yavne.muni.il
2 חזות משה סגן ראש העיר 08-9433338 08-9433409 moshe@yavne.muni.il
3 כהן רפאל פאלי סגן ראש העיר 08-9433467 08-9433409 hanal@yavne.muni.il
4 ויצמן אהוד מ"מ וסגן ראש העיר 08-9433313 ehudwe@yavne.muni.il
5 ארנפרוינד רונית חברת מועצה 08-9436966 08-9436966 anashim@yavne.muni.il
6 אשרף חובב חבר מועצה inbar@yavne.muni.il
7 בן-הרוש מאיר חבר מועצה 08-9435740 bhmeir@yavne.muni.il
8 גבאי רועי חבר מועצה 073-7370790 08-9430058 roy.g@yavne.muni.il
9 דהן מאיר חבר מועצה md@yavne.muni.il
10 דוד רחמים חבר מועצה rd@yavne.muni.il
11 ינקילביץ עדי חבר מועצה 03-6411404 03-6411403 adi.moatza@yavne.muni.il
12 מזוז אליהו חבר מועצה 08-9432996 Eli_zuz@yavne.muni.il
13 סימנה שחר חבר מועצה 08-9420277 08-9420277 shaar@yavne.muni.il
14 עמרני יניב חבר מועצה galitao@yavne.muni.il
15 שרון לינה חברת מועצה 08-9435964 linas@yavne.muni.il

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved