• בהתאם לסעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה (תיקון 101), התשע"ד 2014 להלן קבצי הנחיות כפי שאושרו ע"י הועדה המקומית ביבנה. ההנחיות המרחביות מהוות חלק מהמידע התכנוני הנדרש לצורך הוצאת היתר או לצורך עבודות הפטורות מהיתר, אינן באות במקום מתן רישוי כחוק ומחויבות להיות מוטמעות בבקשה להיתר בניה. ההנחיות המרחביות מרחיבות ומשלימות את הוראות התב"ע החלה באיזור. בכל הנוגע לזכויות בניה יש להתעדכן בתב"ע העדכנית ובכל מקרה הנחיות התב"ע יגברו על ההנחיות המרחביות. במסגרת בקשת מידע תכנוני ניתן לברר אילו הנחיות חלות בגוש וחלקה נקודתיים.

שם הקובץשיוך מפה לקובץ
הנחיות מרחביות יבנה גן ראובן מפה נ. רבין גן ראובן
הנחיות מרחביות יבנה א. תעשייה מפה א. תעשייה ואזור המלאכה
הנחיות מרחביות יבנה נאות בגין מפה נאות בגין
הנחיות מרחביות יבנה נאות אשכול מפה נאות אשכול -נאות בן גוריון
הנחיות מרחביות יבנה נאות שז"ר מפה נאות שז"ר רמות בן צבי
הנחיות מרחביות יבנה נווה אילן מפה נווה אילן
הנחיות מרחביות רמות ויצמן מפה רמות ויצמן
הנחיות לפי רחובות ראשיים ----
הנחיות לאתרי בניה ----
הנחיות מרחביות נאות רבין -שכונה ירוקה (כולל צמודי קרקע) מפה נאות רבין ושכונה ירוקה
הנחיות מרחביות שכונה c+b מפה שכונה c+b
הנחיות לעבודות הפטורות מהיתר מפה שכונה c+b

הנחות מרחביות כפי שאושרו בועדת משנה מס' 201602 בתאריך 14.04.2016

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved