• חקיקה
הממונה על חוק חופש המידע: עו"ד טובה אלטמן-שפירא טלפון: 08-9433444 פקס: 08-9433337 מייל: tova@yavne.muni.il

צו ארנונה לשנת 2017
צו ארנונה לשנת 2016
הסדר פשרה טרם הגשת תובענה ייצוגית
דוח חוק חופש המידע - שנת 2015
דו''ח מבקר העירייה לשנת 2015
דו''ח מבקר העירייה לשנת 2014
דו''ח מבקר העירייה לשנת 2013
דו"ח פעילות עיריית יבנה לשנת 2013 חוק חופש המידע
דו"ח פעילות עיריית יבנה לשנת 2013 חוק חופש המידע
דוח מבקר העירייה לשנת 2012
תקנון למניעת הטרדה מינית‎
דו''ח פעילות עיריית יבנה לשנת 2012
צו הארנונה לשנת 2015
דו''ח מבקר העירייה לשנת 2011
הודעה לתושבים בדבר תיקון שטחי נכסים לצורך חיוב בארנונה‎
דו''ח מבקר העירייה לשנת 2010
דו''ח פעילות חוק חופש המידע לשנת 2011
דו''ח פעילות חוק חופש המידע לשנת 2010

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2013 © All rights reserved